Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Od 1 stycznia 2013 roku pacjenci, aby potwierdzić swoje prawo do leczenia ze środków publicznych, będą podawali numer PESEL. Od tego terminu zacznie funkcjonować system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Obecnie jest on konsultowany z resortem zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Według ministra Michała Boniego wdrożenie owego programu jest niezagrożone.