Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku płaca minimalna wyniesie 1600,00 zł brutto, co stanowi wzrost o 100,00 zł brutto w stosunku do roku 2012. Pracownicy zatrudnieni na ½ etatu nie będą mogli otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 800,00 zł brutto, pracownicy zatrudnieni na 1/3 etatu – 533,33 zł brutto, a zatrudnieni na ¼ etatu – 400,00 zł brutto. Zatrudnieni po raz pierwszy mogą otrzymywać 80% wynagrodzenia minimalnego, które w 2013 roku wyniesie 1280,00 zł brutto.