Płatność kartą powyżej 15 tyś zł a koszt podatkowy

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.803.2016.1.MW., zapłata kartą jest bezgotówkową formą regulowania zobowiązań, a więc do takich transakcji nie będzie miał zastosowania art.  15d ust. 1 updop., który mówi, że do kosztów podatkowych od 2017 roku, nie można zaliczyć tej części, w jakiej płatność przekracza 15 tys zł i zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.