PIT-8C – odsetki

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2.08.2016 nr IPPB4/4511-614/16-4-IM –  PIT-8C nie ma obowiązku wystawiać w związku z wypłacaniem odszkodowania, które jest zwolnione z podatku dochodowego. Dokument należy wystawić w przypadku wypłaty odsetek za wypłatę odszkodowania po terminie. Wypłacone odsetki stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu.