Odroczenie terminu złożenia deklaracji VAT

Zgodnie z art 48 paragraf 1 Ordynacji Podatkowej – Urząd Skarbowy może przesunąć podatnikowi termin złożenia deklaracji VAT ze względu na ważny interes podatnika. Aby mogło do tego dojść, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek. Przesunięcie terminu złożenia deklaracji możliwe jest tylko do tych terminów, które w dniu złożenia wniosku przez podatnika jeszcze nie upłynęły.