Zmiana zasady odliczania podatku naliczonego od 2014 roku

W obecnym stanie prawnym odliczenie podatku możliwe jest najczęściej z chwilą otrzymania faktury. Od nowego roku prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.