Kto musi być VAT-owcem?

Nie każdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Nie obejmuje ono:

 1. sprzedaży:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i używanych samochodów osobowych zaliczonych przez podatnika do ŚT podlegających amortyzacji,

 • budynków, budowli lub ich części, jeśli sprzedaż dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, oraz jeśli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą upłynął okres krótszy niż 2 lata,

 • terenów budowlanych,

 • nowych środków transportu,

 • importu towarów i usług.

 1. świadczenia usług:

 • prawniczych,

 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

 • jubilerskich.

 1. podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.