Leasing a kredyt – różnice w kosztach działalności

Przedsiębiorca może korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Do najczęstszych form należą leasing i kredyt.

 1. Kredyt
 • kosztem w działalności jest wartość przedmiotu finansowanego kredytem (zakupionego na cele działalności), ujętego jednorazowo lub poprzez odpisy amortyzacyjne,
 • zapłacone raty kapitałowe nie stanowią kosztu – kosztem są jedynie zapłacone odsetki wynikające z harmonogramu spłaty,
 • do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można również zapłacone opłaty bankowe, prowizje i ubezpieczenia związane z jego zaciągnięciem lub spłatą, przy czym jeśli zakup będzie środkiem trwałym, to poniesione przed oddaniem go do użytkowania w działalności zwiększają wartość środka trwałego,
 • w działalności można rozliczać koszty kredytu zaciągniętego na osobę fizyczną, pod warunkiem że finansował on zakup dla celów działalności.
 1. Leasing operacyjny
 • leasingowany przedmiot przez cały okres trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej,
 • po zakończeniu leasingobiorca może wykupić użytkowany przedmiot,
 • kosztem firmy przedsiębiorcy są opłaty wstępne i raty leasingowe w całości – nie ma podziału na część kapitałową i odsetki,
 1. Leasing finansowy
 • formalnym właścicielem jest firma leasingowa, jednak odpisów amortyzacyjnych dokonuje przedsiębiorca (w umowie powinien być zapis, że amortyzacji dokonuje korzystający z rzeczy),
 • zwykle przedsiębiorca staje się właścicielem przedmiotu z chwilą opłacenia ostatniej raty,
 • kosztem firmy przedsiębiorcy są części odsetkowe rat leasingowych,
 • przy pierwszej racie leasingowej płatny jest cały VAT.