Kasy fiskalne w latach 2015 i 2016

W latach 2015-2016 nadal będzie obowiązywał limit 20 000 zł dla podmiotów, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotów na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych za pośrednictwem kas fiskalnych.

 

Od 2015 roku ma zostać zlikwidowane zwolnienie uzależnione od liczby świadczonych usług oraz liczby odbiorców usług.

Nowym zwolnieniem ma być dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji – warunkiem będzie konieczność wystawienia faktury.

Wysokość obrotów nie będzie uprawniała do zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej gdy będzie dotyczyła m. in:

  • usług naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów
  • usług w zakresie wymiany opon/kół
  • usług badań i przeglądów technicznych pojazdów
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z pewnymi wyjątkami),
  • usług w zakresie opieki medycznej, w tym również dentystów,
  • usług prawnych, w tym usługi doradztwa podatkowego (z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P),
  • usług fryzjerskich kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • usług gastronomicznych (poza pewnymi wyjątkami w tym usług na pokładach samolotów),
  • dostaw perfum i wód toaletowych (z wyjątkiem sprzedaży na pokładach samolotów).

Powyższe zmiany opisane są w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje