Darowizna

Kasa fiskalna – jak postępować aby nie utracić prawa do ulgi za zakupioną kasę.

Ulga w wysokości 90% wartości zakupionej kasy nie więcej niż 700 zł przysługuje tylko tym przedsiębiorcą, którzy po raz pierwszy zakupują kasę. Aby nie utracić prawa do ulgi za zakupioną kasę należy:

  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą oraz fakturę VAT wystawioną na firmę,
  • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu  ich używania,
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach.

Należy dokonać fiskalizacji kasy  i w terminie 7 dni, dokonać jej zgłoszenia do urzędu skarbowego. Fiskalizację może wykonać tylko uprawniony serwisant, posiadający ważne uprawnienia na dany model kasy i zgłoszony do Urzędu Skarbowego (przeważnie są to osoby z firm sprzedających kasy fiskalne).

Urząd Skarbowy nadaje numer, który przesyła podatnikowi aby umieścił go w widocznym miejscu na kasie.

Po ufiskalnieniu urządzenia należy:

  • sprawdzać poprawność zaprogramowanych nazw towarów i ich przyporządkowanie do stawek VAT,
  • co 24 miesiące wzywać serwis na przegląd techniczny,
  • zgłaszać do serwisu każdą nieprawidłowość w działaniu kasy książkę serwisową przechowywać wraz z kasą.

W przypadku zagubienia książki serwisowej zgłosić ten fakt do US i wystąpić do serwisu o wystawienie duplikatu.

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje