vat ustalenie

Załącznik PIT/UZ – ulga prorodzinna.

W przypadku, gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej przekracza kwotę zapłaconego podatku, podatnik otrzyma zwrot różnicy pomiędzy kwota przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu. Do rozliczenia w/w równicy służy załącznik PIT/UZ. Jednakże kwota przysługującego zwrotu nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L i PIT-28.

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje