Zapłata kartą płatniczą za transakcę przekraczającą 15 tyś. zł.

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 7.05.2019 nr 0115-KDIT3.4011.139.2019.1.WM, zapłata kartą płatniczą za zobowiązanie przekraczające 15 tyś. zł uprawnia do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z interpretacją, w tym przypadku zapłata kartą płatniczą spełnia przesłanki zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.