Planowane zmiany w podatku dochodowym od 2018 roku

Planowane zmiany od 2018 roku:

  • zmiana limitu wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, który uprawnia do zaliczenia wydatku bezpośrednio w koszty podatkowe z kwoty 3500 zł. na 10 000 zł.,
  • brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w formie darowizny lub spadku środków trwałych i wartości niematerialnych, gdy korzysta się ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn,
  • brak konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, gdy suma zaliczek należnych od początku roku nie przekracza 1000 zł.