Ulga internetowa – nie dla wszystkich

Ulgę będą mogli zastosować podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie korzystali z odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniają ulgę w rozliczeniu rocznym. Zgłoszony przez Senat przepis przejściowy, umożliwia podatnikom, którzy pierwszy raz skorzystają z ulgi internetowej w roku 2012, skorzystać z niej również w 2013 roku.