Wprowadzone przez ann_dzi

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2018 roku

12 września 2017 Rada Ministrów ustaliła, że płaca minimalna od 1 stycznia 2018 roku będzie wynosić 2 100 złotych brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa 13,70 zł (podstawa prawna – Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 ze zm.).

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Stosownie do znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 12 stycznia 2017 w życie wszedł zapis umożliwiający wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia objętą takim zgłoszeniem, ale nie dopełniła formalności. Zmiany te pozwolą na uniknięcie ponoszenia ewentualnych kosztów leczenia, jednakże należy […]