Zwrot gotówki i ponowna zapłata przelewem a koszty podatkowe

W związku ze zimną przepisów od 1 stycznia 2017, dokonanie zapłaty za transakcje przekraczającą 15 000 zł gotówką, wyklucza możliwość zaliczenia wydatku w koszty podatkowe. Jednakże zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.865.2016.2.DR, jeżeli nastąpi zwrot gotówki od kontrahenta a następnie zostanie dokonana zapłata za pośrednictwem rachunku bankowego, to podatnik będzie miał prawo do zaliczenia wydatku w koszty podatkowe.