Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

12.07.2019 Senat przyjął nowelizację ustawy o PDOF. Zwalnia ona z podatku osoby, które nie ukończyły 26 lat, do wysokości przychodu nie przekraczającego 85 528 zł (limit roczny obowiązujący od 01/2020). W roku 2019 limit przychodów uprawniających do zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł. Zwolnienie można stosować do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019. Zwolnienie z zasady nie będzie uwzględniane na etapie poboru zaliczki – Podatnik będzie je stosował przy sporządzeniu rozliczenia rocznego za 2019 rok. Podatnik  będzie miał prawo złożyć płatnikowi oświadczenie, że jego dochody będą w całości korzystały ze zwolnienia i wtedy nie będą pobierane zaliczki na PIT. Przy stosowaniu zwolnienia koszty uzyskani przychodów wyniosą „zero”.
Zwolnienie będzie uwzględniane od przychodów uzyskanych od 01/2020, chyba że podatnik złoży oświadczenie płatnikowi o niestosowaniu zwolnienia, wtedy płatnik nie musi go stosować.
Zwolnienie z PIT nie będzie zwalniało z  obowiązku opłacania składek ZUS. Obowiązek opłacania składek ZUS będzie występował na dotychczasowych zasadach. Zleceniobiorcy, którzy są uczniami/studentami i nie ukończyli 26 lat nadal będą zwolnieni z opłacania składek ZUS.
Jednakże nadal będzie trzeba obliczać wysokość zaliczki na PIT dla celów ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej. Jeżeli składka zdrowotna będzie wyższa od zaliczki na PIT, która wystąpiłaby gdyby nie korzystano ze zwolnienia, składkę zdrowotną będzie trzeba obniżyć do wysokości zaliczki na PIT.