Zwolnienie z PIT a ukończenie 26 lat

Zwolnienie z podatku dochodowego ma zastosowanie tylko do przychodów, których wypłata nastąpiła najpóźniej w dniu urodzin.