Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP

Pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnionych pracowników, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, przez 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po owym urlopie.

Składek na FP i FGŚP nie odprowadza się za osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek w przypadku kobiet 55 lat, w przypadku mężczyzn 60 lat. Jeżeli pracownik osiągnął wiek w trakcie miesiąca, składek nie odprowadza się od miesiąca następnego. Natomiast jeżeli osoba kończy odpowiedni wiek pierwszego dnia miesiąca, wówczas składek na FP i FGŚP nie odprowadza się już za ten miesiąc.