Darowizna

Zwolnienie podmiotowe z VAT od 2016 roku

Od 2016 roku kwota zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wyniesie 10 000,00 euro. Do końca 2015 roku limit pozostaje bez zmian i wynosi 150 000,00 zł.