Darowizna

Zwolnienie z opodatkowania darowizny

Aby darowizna była zwolniona z opodatkowania należy spełnić określone wymogi w wyznaczonym czasie.

Zwolnienie od podatku od darowizn występuje w przypadku darowizny między osobami z pierwszej grupy podatkowej.

Do pierwszej grupy podatkowej należą:

  • małżonek (obecny, nie były),
  • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
  • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
  • rodzeństwo,
  • pasierb,
  • ojczym,
  • macocha
  • teściowie
  • zięć , synowa.

Całkowicie zwolnione od opodatkowania są darowizny jeśli obdarowany zgłosi nabycie jej w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. W przypadku stwierdzenia jej w formie aktu notarialnego  6 miesięcy liczy się od dnia podpisania aktu.

Jeżeli darowiznę stanowią środki pieniężne  a ich wartość przekracza 9637 złotych, konieczne jest posiadanie potwierdzenia otrzymania ich na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Z  zwolnienia od podatku z powyższych kwot można skorzystać raz na 5 lat i dotyczy to każdej grupy podatkowej. Przy obliczaniu podatku zlicza się wartość wszystkich darowizn z ostatnich 5 lat.

W przypadku, gdy darowizna jest dokonywana przed notariuszem , to on  dokonuje właściwego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli darowizna nie jest sporządzona w formie aktu notarialnego to zgłoszenie darowizny podlegającej opisanemu zwolnieniu następuje poprzez złożenie do właściwego dla miejsca zamieszkania obdarowanego urzędu skarbowego druku SD-Z2.