Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Projekt ustawy zmieniającej, zakłada wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązek umieszczania na paragonie numeru NIP, do którego ma zostać wystawiona faktura. Jeżeli zostanie wystawiana faktura do paragonu bez numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 % podatku wykazanego na fakturze. Nabywca również zostanie obciążony 100 % kwota podatku VAT wykazanego na fakturze jeżeli ujmie taką fakturę w ewidencji.