Zmiany w umowach terminowych 22 luty 2016

Od 22 lutego 2016  zmieniają się przepisy i okresy wypowiedzeń umów terminowych, które zrównają się z okresami wypowiedzeń umów  na czas nieokreślony.
Okresy wypowiedzeń umów terminowych będą wynosiły:

  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu do 6 m-cy
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu co najmniej 6-m-cy
  • 3 miesiące przy zatrudnianiu co najmniej 3 lat

Dodatkowo od 22.02.2016 umowy zawierane na czas określony mogą trwać maksymalnie 33 miesiące i łączna ich liczba nie może przekroczy trzech.