Zmiany w podatkach od 2019 roku

W dniu 19 listopada 2018 w Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która to wprowadza kilka zmian m.in. dotyczące samochodów osobowych, limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających, wspólnego rozliczania zeznania rocznego małżonków, nowej stawki podatku CIT oraz oświadczeń o opodatkowaniu dochodów z najmu ryczałtem.