przydatne linki

Zmiany obowiązków płatników – od 2019 r.

W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą ułatwienia w zakresie składania zeznań przez podatników PIT, a także w zakresie obowiązków płatników.
Nowelizacja wprowadza skrócenie terminu przekazywania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R do urzędu skarbowego. Do tej pory termin ten upływał z końcem lutego, od 2019 roku należy je składać do końca stycznia. Termin przekazania podatnikowi nie ulega zmianie (czyli do końca lutego za poprzedni rok).
Ponadto nowelizacja wprowadzi wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 do US wyłącznie w formie elektronicznej.
Nowe zasady składania formularzy przez płatników mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.