Zmiana stanowiska ZUS w sprawie składek na Fundusz Pracy od zleceniobiorców

W komunikacie z dnia 13. marca 2015 roku ZUS wskazał, iż płatnicy składek będący osobami fizycznymi, zatrudniający osoby wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, są zobowiązani do opłacania składki na Fundusz Pracy.

W dniu 7. kwietnia 2015 roku na stronie ZUS opublikowany został komunikat wycofujący powyższe wyjaśnienia i przywracający dotychczasowe zasady opłacania skladki na FP.

Oznacza to, że:

  • jeżeli osoba fizyczna zatrudnia co najmniej jednego pracownika, to opłaca składkę na FP również od zleceniobiorców,

  • jeżeli osoba fizyczna zatrudnia osoby wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, wówczas nie opłaca od nich składki na FP.

Przez umowy cywilnoprawne rozumie się umowę-zlecenie, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodekcu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.