Zmiana formy opodatkowania

Do 20 stycznia 2016 można dokonać zmiany formy opodatkowania, poprzez złożenie stosownego pisma do Urzędu Skarbowego.

 W skrócie:
Zasady ogólne:

  • jeżeli podstawa opodatkowania (przychód – koszty) wynosi do 85 528 zł to płaci się podatek 18 % minus kwota wolna od podatku 556,02 zł
  • jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł to płaci się podatek w wysokości 14839,02 zł + 32% z nadwyżki ponad 85 528 zł
  • możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem
  • prawo do wszystkich ulg i odliczeń (np. ulga internetowa, ulga prorodzinna, odliczanie składek społecznych i składki zdrowotnej od podatku)

Podatek liniowy:

  • podatek oblicza się w wysokości 19 % od dochodu (przychody – koszty)
  • opodatkowanie przedsiębiorcy podatkiem liniowym pozbawia go prawa do rozliczenia wspólnego z małżonkiem
  • nie przysługują żadne ulgi (z wyjątkiem odliczania składek społecznych, i składki zdrowotnej od podatku)
  • podatek liniowy nie daje prawa do stosowania kwoty wolnej od podatku