Zmiana formy opodatkowania.

Do 20 lutego 2024 (do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku, lub jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu to do końca danego roku) można zmienić formę opodatkowania.

W skrócie:

Podatek liniowy:

 • podatek oblicza się w wysokości 19 % od dochodu (przychody – koszty)
 • opodatkowanie przedsiębiorcy podatkiem liniowym pozbawia go prawa do rozliczenia wspólnego z małżonkiem
 • ograniczona możliwość korzystania z ulg
 • podatek liniowy nie daje prawa do stosowania kwoty wolnej od podatku
 • składka zdrowotna 4,9 % dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu ( możliwość odliczenia składki zdrowotnej w kosztach do limitu ustalanego co roku przez MF)

Zasady ogólne:

 • możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem
 • prawo do wszystkich ulg i odliczeń (np. ulga prorodzinna, odliczanie składek społecznych)
 • składka zdrowotna 9% od dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu (brak możliwości odliczenia)
 • sposób obliczenia podatku przedstawiony jest poniżej:

Skala podatkowa w 2024 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  120 000,00 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600,00 zł
120 000,00 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Podatek zryczałtowany:

 • płaci się odpowiednią stawkę podatku od przychodu bez uwzględnienia kosztów (np. programiści 12 %, usługi budowlane 5,5 %, kosmetyczki/fryzjerzy 8,5 %, lekarze 14 %). Więcej: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,97,2,ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.html
 • Składka zdrowotna zależna jest od przychodu. Przychód jest klasyfikowany na 3 progi i według nich jest opłacana składka zdrowotna. ( Odliczeniu od przychodu podlega 50% zapłaconej składki zdrowotnej)
 • uwaga: wybierając ryczałt nadal rozlicza się podatek VAT na tych samych zasadach (dotyczy podatników zarejestrowanych do VAT).