Zmiana adresu zamieszkania a aktualizacja VAT-R i CEIDG-1

W przypadku zmiany adresu zamieszkania, który jest jednoczesne miejscem prowadzenia  działalności gospodarczej, należy dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz aktualizacji wniosku CEIDG-1, w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Aktualizacji VAT-R nie trzeba składać w przypadku gdy pomimo zmiany adresu nie doszło do zmiany właściwości organu podatkowego.