Zgłoszenie do ubezpieczeń razem z wnioskiem CEIDG-1.

Od 20 maja 2017 roku przedsiębiorcy, którzy są płatnikiem składek tylko za siebie, mogą dokonywać zgłoszenia do ubezpieczeń wraz z wnioskiem CEIDG-1, dołączając je do składanego formularza.