zus - ograniczenia

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego możemy dokonać w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku podlegania pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe (np. w ciągu 7 dni od dnia otwarcia działalności gospodarczej). Jeżeli zgłoszenia chcemy dokonać w dacie późniejszej, możemy to dokonać od dnia wskazanej we wniosku ale nie wcześniej niż data złożenia wniosku do ZUS. Zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego dokonuje się na druku ZUS ZUA.