Zasady wypłat zasiłków w 2013 roku

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, do wypłaty zasiłków zobowiązani są pracodawcy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2012 roku co najmniej 21 osób. Zmiana liczby pracowników w ciągu roku, nie ma wpływu na zmianę zobowiązań płatnika składek, dotyczących wypłat zasiłków w danym roku. Do liczby tej nie uwzględnia się osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, bezpłatnych oraz duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.