Darowizna

Zaliczki jak przychód od 2015 roku – planowane zmiany.

Jedną z planowanych zmian jaka ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, będzie możliwość wyboru rozliczenia polegającego na tym, że w przypadku pobierania zaliczek na wykonanie dostawy lub usługi w poźniejszym okresie, która będzie zarejestrowana na kasie rejestrującej, za datę uzyskania przychodu będzie można uznać datę otrzymania pieniędzy. Aby móc skorzystać z tego rozliczenia będzie należało powiadomić naczelika urzędu skarbowego o wyborze tej formy rozliczenia do 20 stycznia 2015.

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje