Zakup na raty a korekta kosztów

Jeżeli raty są zobowiązaniem wobec dostawcy (podmiotu, u którego zakupywany jest dany przedmiot) to po upływie 90 dni wystąpi konieczność wyksięgowania z kosztów niespłaconej części rat. Jeżeli natomiast kredyt jest sfinansowany przez bank (raty płacone są do banku) a tym samym sprzedający otrzymał całą zapłatę od kredytodawcy – to korekta kosztów nie występuje.