Wystawianie faktur przez przedsiębiorcę w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Zgodnie z wyrokiem SN z 5 czerwca 2008 r., sygn. akt III UK 11/08 podpisanie faktury i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności można uznać za działalność, która nie ma charakteru zarobkowego. Również uzyskanie dochodu podczas chorobowego, który nie jest połączony z osobistym świadczeniem pracy, nie ma wpływu na utratę zasiłku chorobowego – wyr. SN z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II UK 186/11.