Wysokość opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  1. Rejestracja zmiany w KRS  – 350,00 zł (250,00 zł – opłata sądowa, 100,00 zł – ogłoszenie).
  2. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego – 140 zł (40,00 zł – opłata sądowa, 100,00 zł – ogłoszenie).
  3. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców – 400,00 zł (300,00 zł – opłata sądowa, 100,00 zł – ogłoszenie).
  4. Rejestracja nowej spółki – 600,00 zł (500,00 zł – opłata sądowa, 100,00 zł – ogłoszenie).

Simply TAX – Biuro Rachunkowe Wrocław | Informacje