Wydłużony pierwszy rok obrotowy

Podmioty gospodarcze, które rozpoczynają prowadzenie działalności w drugiej połowie roku i spełniają poniższe warunki, mogą księgi handlowe i sprawozdanie finansowe połączy z księgami i sprawozdaniem roku następnego:

  • zamieściły informację o wydłużonym roku w umowie lub statucie,
  • są podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
  • przyjęły że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.