WDT ze stawką 0% przy potwierdzeniu dostawy drogą mailową

Zgodnie z interpretacją indywidualną  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 sierpnia 2016 r., nr IBPP2/4512-397/16-1/WN., mailowe potwierdzenie dostawy towaru jest wystarczające do zastosowania stawki 0% przy WDT, pod warunkiem, że ich autentyczność została uprawdopodobniona.