W jaki sposób wspólnicy moga dofinansować spółkę z o. o.

Wspólnicy mogą dofinansować spółkę z o .o . poprzez:

  1. wniesienie dopłaty – gdy umowa spółki na to pozwala nie trzeba zgłaszać zmiany w KRS. Jeżeli jednak w umowie nie ma zawartego zapisu o możliwości dokonywania dopłat, należy zmienić umowę spółki i zgłosić zmianę  do KRS. O dokonanej zmianie należy poinformować Urząd Skarbowy, złożyć deklarację PCC- 3 oraz zapłacić podatek PCC 0,5 % od wielkości dopłaty. Formalności te należy dokonać w ciągu 14 dni.
  2.  udzielenie pożyczki – udziałowiec może zawrzeć ze spółką umowę pożyczki. W umowie pożyczki należy określić kwotę pożyczki, wysokość jej oprocentowania oraz warunki i termin spłaty.  Pożyczki udzielane przez wspólników nie są opodatkowane podatkiem PCC.