VAT-23 i VAT-24 przy nabyciu samochodu z krajów UE

Do końca 2014 roku sprowadzając samochód z krajów Unii, podatnik były zobowiązany do składania w Urzędzie Skarbowym informacji VAT- 23 lub VAT-24. Po ich złożeniu organ podatkowy przekazywał informację VAT-25 , które stanowiło zaświadczenie  potwierdzające uiszczenie podatku VAT lub braku obowiązku zapłaty podatku VAT. VAT-25 był konieczny w celu zarejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji.

Od początku 2015 roku nie ma już obowiązku występowania o zaświadczenie, które potwierdzało brak obowiązku uiszczenia podatku VAT, czyli VAT – 24. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jedynie podmioty wykazujące WNT są zobowiązane do złożenia VAT-23.

W związku z powyższym, osoby które nie muszą składać VAT-24 nie ponoszą opłaty skarbowej w wysokości 160,00 zł.