Urząd właściwy do rozliczania VAT od stycznia 2016

Od stycznia 2016 zmienił się sposób ustalania Urzędu Skarbowego, w którym należy rozliczać podatek VAT .

Urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K od stycznia 2016 roku będzie:

  • dla osób fizycznych (jednoosobowych działalności gospodarczych) – urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (czyli ten sam co dla podatku dochodowego)

  • dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Powyższe zasady obowiązują już od składania deklaracji  za 12/2015 lub IV kwartał 2015.

Zmiana właściwości urzędu wynika wprost z odgórnej zmiany przepisów podatkowych, na co  podatnicy nie mieli wpływu, w związku z tym nie ma obowiązku składania aktualizacji VAT-R.