Urlop okolicznościowy – ile i na jakie okoliczności

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze:
a) 2 dni w razie:

  • ślubu pracownika,
  • urodzenia się pracownikowi dziecka,
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

b) 1 dzień w razie:

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracownik powinien złożyć wniosek urlopowy z zaznaczeniem, że chodzi o urlop okolicznościowy, oraz udokumentować nieobecność dostarczając np akt małżeństwa, zgonu czy urodzenia.