Umowa zlecenie a opłacanie składek KRUS

W przypadku umowy zlecenie zawartej z z rolnikiem opłacającym składki w KRUS, osobę tą również należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnej) jako zleceniobiorca. Posiadanie przez niego ubezpieczenia społecznego w KRUS nie zwalnia ze zgłoszenia go do ZUS. Zgłoszenie do ZUS nie wyłącza go z ubezpieczenia KRUS, chyba że rolnik sam z niego zrezygnuje.  Kontynuować ubezpieczenie w KRUS mogą również rolnicy, których przychód ze zlecenia (w rozliczeniu miesięcznym) nie przekracza kwoty minimalnej płacy.