Umowa o pracę w formie pisemnej już od pierwszego dnia pracy

Od 1 września 2016 roku umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej, przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Uchybienie temu obowiązkowi stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika i jest zagrożone grzywną od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 2 K.P).