Terminy przystąpienia do PPK

  • 1 lipiec 2019 – firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, według stanu na 31.12.2018.
  • 1 styczeń 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, według stanu na 30.06.2019.
  • 1 lipiec 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, według stanu na 31.12.2019.
  • 1 styczeń 2021 – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora publicznego.