Tarcza antykryzysowa 3.0 – zwolnienie z ZUS

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0 jeżeli korzystają Państwo z ulgi na start albo osiągają wyższy przychód niż 15 681 zł, ale dochód (przychód minus koszty) nie przekracza 7 000 zł w pierwszym miesiącu, za który wnioskuje się o zwolnienie, to można skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj, nawet jeżeli zostały już opłacone. Aby odzyskać nadpłacone składki należy złożyć wniosek o ich zwrot, najpóźniej przed upływem terminu opłacania składek za czerwiec. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub złożyć w postaci papierowej wysyłając pocztą listem poleconym lub osobiście w placówce ZUS (najlepiej otrzymując potwierdzenie jego złożenia).