Szkolenia okresowe BHP

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP spoczywa na pracodawcach, którzy nie powinni dopuścić do pracy osoby, która nie została przeszkolona.
Szkolenia BHP powinny odbywać się nie rzadziej niż:

  1. raz na 3 lata – dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  2. raz w roku – dla pracowników na stanowiskach robotniczych wykonujących szczególnie niebezpieczne prace (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe),
  3. raz na 5 lat – dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służb BHP, osób wykonujących zadania służb BHP,
  4. raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych