Dokumentowanie stażu urlopowego pracownika

Staż urlopowy pracownika może zostać określony tylko na podstawie dokumentacji potwierdzającej poprzednie okresy zatrudnienia. Informacje o okresach zatrudnienia czy edukacji zawarte w CV lub kwestionariuszu osobowym nie powinny stanowić podstawy do określenia wymiaru przysługującego urlopu. Istnieje bowiem ryzyko przyznania nienależnego świadczenia urlopowego.
W polskim prawie podstawowym dokumentem potwierdzającym okres pracy jest świadectwo pracy. Dopuszczalne są również  inne dokumenty – np. zagraniczne odcinki płacowe, pod warunkiem że na ich podstawie bez wątpliwości można wskazać okres zatrudnienia. Do stażu urlopowego może być wliczany również okres nauki, który należy udokumentować świadectwem ukończenia szkoły.