Stawka podatku rolnego i leśnego w 2013 roku.

Od nowego roku nieznacznie zwiększą się stawki podatku rolnego i leśnego i wyniosą 41.01 zł za 1 ha lasu, oraz 189.65 zł za 1 ha gruntu rolnego.