Stawka CIT 15 % od 2017 roku

5 września 2016 sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku CIT. Od początku kolejnego roku ma obowiązywać 15 % podatek CIT dla tzw. małych podatników, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Zmiana będzie dotyczyła również podmiotów rozpoczynających działalność. Stawka 15 % nie będzie dotyczyła  podatkowych grup kapitałowych. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta.